Micael Bäckström
har i 15 år varit verksam inom förlagsbranschen, både som anställd redaktör på bok- och multimediaförlag och i egen regi. Driver sedan 10 år bokförlaget
MBM 
Förlag. Erfarenheten och kompetensen från alla led i produktionskedjan gör det möjligt att diskutera de mest skiftande uppdrag – med en förståelse för det lilla extra. Som text- och bildredaktör har hans böcker
valts ut av Svensk Bokkonst
vid fyra tillfällen.

Se Kontakt ovan för att nå
Micael Bäckström direkt.

Anders Weidar
har i snart 30 år varit verksam inom de flesta områden av det tryckta ordet – som redaktör, författare, översättare, kultur-
skribent, grafisk formgivare, språkgranskare och korrektur-
läsare. Med kompetens inom alla led av bok- och trycksaks-
produktion är han inte främmande för något uppdrag, från idé till tryckt produkt. Som redaktör och formgivare har hans böcker blivit utvalda av Svensk Bokkonst tre gånger.

Se Kontakt ovan för att nå
Anders Weidar direkt.